Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Beta Versionen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Warum erhalte ich bei Updates "BETA-Versionen", ohne dass ich diesen "Service" gewählt habe? Was ist mein "Vorteil"? Ich denke, dass Beta-Versionen per se nicht ausgereift und daher lückenhaft bzw. noch fehlerbehaftet sind. Wie kann ich diesen Status wieder loswerden?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You only get "BETA-Versions" when you are on the Beta update channel. You can check that in "Help -> About Firefox".

You can uninstall the beta version and install the current release. You can find the full version of the current Firefox release (74.0) in all languages and all operating systems here: