Search Support

the develop -> user agent has disappeared from my menu after Fire Fox update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scottnmari

more options

i upload to instagram via firefox browser, b/c i can better edit my fotos. I was able to do this by selecting develop and switching the user agent to "iphone" from the firefox menu. It appears firefox updated last night and i do not see the option to switch user agents anymore. looking restore that option. thank you.

Giải pháp được chọn

You know what i figured it out - wrong browser to do so, in forefox i;ll need ot install an extension! Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

You know what i figured it out - wrong browser to do so, in forefox i;ll need ot install an extension! Thank you!

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.