Search Support

When managing permissions and I click add address of website, It adds it twice?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Every address I add in the Address of Website bar and I click Allow, It adds the website twice?? I just reinstalled windows 10 (x64) with all the updates and Firefox 73.0.1 (64-bit). Lenovo L340 Ideapad

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It's not really twice. The first one is http, and the 2nd is https.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

It's not really twice. The first one is http, and the 2nd is https.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.