Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems with Firefox Windows on Mac

  • 10 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi johan.ek62

more options

My Firefox windows is following over to all my desks. I haven't had this problem before updating Firefox and don't have this problems with other applications.

Được chỉnh sửa bởi johan.ek62 vào

Tất cả các câu trả lời (10)

more options

Hi johan.ek62, please ignore the spam message promoting an unofficial phone number.

more options

johan.ek62 said

My Firefox windows is following over to all my desktops.

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error message(s) ?

more options

I don't get any error messages. On Mac you can swipe right or left to change desks and normally have different windows open on the desks 1,2,3. But now is it not possible with Firefox. all other applications its no problem. I hope this clear the problem I have.

Được chỉnh sửa bởi johan.ek62 vào

more options

The windows from Desk 1 is copy to Desk 2 and 3 with Firefox but not with the others applications.

Được chỉnh sửa bởi johan.ek62 vào

more options

I called for more help.

more options

I can send you a short video so you can se the problem if you whant.

more options

Do you have Firefox in fullscreen, perhaps'?

Được chỉnh sửa bởi user1321319 vào

more options

Thank you for your tips but I have three windows open att the same time.

more options

This problem is only on Mac where you can have multiple desks. Her is same examples on the pictures I have attached. As you can see the Firefox windows is follows with over to all desks.