X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox news at bottom of firefox opening page disappeared 2/25/2020

Ali
Được đăng

I had been reading the Firefox review on "Surveillance Capitalism" on 2/25/2020. Then I had installed the Firefox add on "Facebook Container", and shut down. On 2/26/2020 the links to privacy issues that had previously appeared at the bottom of the Firefox opening page disappeared. As an end user, not an IT expert, are these issues related?

I had been reading the Firefox review on "Surveillance Capitalism" on 2/25/2020. Then I had installed the Firefox add on "Facebook Container", and shut down. On 2/26/2020 the links to privacy issues that had previously appeared at the bottom of the Firefox opening page disappeared. As an end user, not an IT expert, are these issues related?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Adblock Plus, Facebook Container

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Eve
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
73 giải pháp 458 câu trả lời
Được đăng

It seems to randomly give you a different "Message from Firefox" each time you open a new tab. Is this what you were reading? https://irlpodcast.org/season4/episode5/

It seems to randomly give you a different "Message from Firefox" each time you open a new tab. Is this what you were reading? https://irlpodcast.org/season4/episode5/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Ali
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Thanks. The random messages from Firefox each time I opened a new tab disappeared. For the last month they had focused on privacy issues. How to restore these messages and the links they had offered without compromising privacy?

Thanks. The random messages from Firefox each time I opened a new tab disappeared. For the last month they had focused on privacy issues. How to restore these messages and the links they had offered without compromising privacy?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
647 giải pháp 6133 câu trả lời
Được đăng

Hello Ali,

Could Snippets (see article) be what you are referring to  ?

Hello Ali, Could [https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq Snippets (see article)] be what you are referring to ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.