X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Ublock origin wantts IP permission

Được đăng

Why would Ublock origin want permission to access my IP address ? As a blocker it should block incoming trackers whether my IP is my public or VPN.

Why would Ublock origin want permission to access my IP address ? As a blocker it should block incoming trackers whether my IP is my public or VPN.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See the bug report I mentioned above (fixed for 74/75).

 • bug 1617861 - Stop prompting for the DNS permission, the message is alarming and confusing, brings little to no security benefit
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

McCoy
 • Top 10 Contributor
636 giải pháp 6067 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hello mace2,

Please take a look at this this Reddit thread

Did you click on "Learn more about permissions" on the dropdown ?

Hello mace2, Please take a look at this [https://www.reddit.com/r/uBlockOrigin/comments/f8p2cx/new_permissions_request_ip_address_and_hostname/?utm_medium=android_app&utm_source=share this Reddit thread] Did you click on "Learn more about permissions" on the dropdown ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I still do not understand the permission action at this time. the document seems to suggest it may be required.

I still do not understand the permission action at this time. the document seems to suggest it may be required.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
 • Top 10 Contributor
4398 giải pháp 61686 câu trả lời
Được đăng

You could ask Ublock support about this.

You could ask Ublock support about this.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
 • Top 10 Contributor
636 giải pháp 6067 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See the first review : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/reviews/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I have performed a refresh Firefox and reinstalled Ublock origin and I did not get the request for IP permission. This is version 1.25

I have performed a refresh Firefox and reinstalled Ublock origin and I did not get the request for IP permission. This is version 1.25
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17866 giải pháp 161668 câu trả lời
Được đăng

See also:

 • Bug 1617861 - Stop prompting for the DNS permission, the message is alarming and confusing, brings little to no security benefit

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

See also: *[https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1617861 Bug 1617861] - Stop prompting for the DNS permission, the message is alarming and confusing, brings little to no security benefit (<i>please do not comment in bug reports<br>https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i>)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I tried removing and adding ublock origin on another workstation and it ran the March-2020 1.25 version without requesting permission.

I tried removing and adding ublock origin on another workstation and it ran the March-2020 1.25 version without requesting permission.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

After reinstalling firefox 74 I still see no request for permissions.

Is this malware?

After reinstalling firefox 74 I still see no request for permissions. Is this malware?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17866 giải pháp 161668 câu trả lời
Được đăng

Firefox no longer asks for this specific permission because it is confusing and this is only about getting access to the IP of the websites you visit and not about your own IP as people might think. UBO has no need to access your IP and doesn't do that. This is about getting access to the IP of the visited website to make it possible to see if you visit a domain in the same IP range, but with a different hostname.

Firefox no longer asks for this specific permission because it is confusing and this is only about getting access to the IP of the websites you visit and not about your own IP as people might think. UBO has no need to access your IP and doesn't do that. This is about getting access to the IP of the visited website to make it possible to see if you visit a domain in the same IP range, but with a different hostname.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

When was this modification made ?

When was this modification made ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17866 giải pháp 161668 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

See the bug report I mentioned above (fixed for 74/75).

 • bug 1617861 - Stop prompting for the DNS permission, the message is alarming and confusing, brings little to no security benefit
See the bug report I mentioned above (fixed for 74/75). *bug 1617861 - Stop prompting for the DNS permission, the message is alarming and confusing, brings little to no security benefit
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.