Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Ctrl+f, Find in This Page not working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 585 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

New to Firefox. So far, I've restarted my laptop, refreshed Firefox and ran Firefox in safe mode. No luck.

Any tips would be appreciated.

Giải pháp được chọn

I am so sorry.

I'm so used to looking to the upper right corner for a Find box, I failed to notice that the search field at the bottom.

I understand only a moderator can delete a question? Please do.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I am so sorry.

I'm so used to looking to the upper right corner for a Find box, I failed to notice that the search field at the bottom.

I understand only a moderator can delete a question? Please do.

more options

Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.