Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

download wikkibuy

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1336 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

how do i download wikkibuy

Giải pháp được chọn

Hi dennisfe203, the Wikibuy extension for Firefox is no longer available on the Add-ons site:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/wikibuy-for-firefox/

I can't find a new link. Could you ask Wikibuy if there is another source?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hi dennisfe203, the Wikibuy extension for Firefox is no longer available on the Add-ons site:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/wikibuy-for-firefox/

I can't find a new link. Could you ask Wikibuy if there is another source?

more options

Thank you so much!

more options
more options

Thank you so much. This was giving me a headache. Thanks again Dennis

more options

dennisfe203 said

Thank you so much. This was giving me a headache. Thanks again Dennis

I hope this won't make your headache worse, but I just read in this article :

" Wikibuy is currently only available on one web browser: Google Chrome ".

Maybe all the more reason for contacting Wikibuy .......