Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 73.0.1 64 bit extremely slow connecting to sites. Prevent accessiblity services is checked. Also ran in safe mode, problem still exists.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

firefox 73.0.1 64 bit on windows 10. Connection time is extremely slow. I've checked Prevent Accessibility Services and also ran in safe mode with no change. Firefox has been reinstalled twice with same results.

Giải pháp được chọn

After a reboot problem cleared. Why is this happening?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

After a reboot problem cleared. Why is this happening?

more options

It could be any number of reasons.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.