X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can firefox restor bookmarks to an IP address after a computer crashes

Được đăng

Old computer crashed and backups lost. Is there a way firefox can restore bookmarks based on last uses from this Ip

Old computer crashed and backups lost. Is there a way firefox can restore bookmarks based on last uses from this Ip
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5433 giải pháp 40564 câu trả lời
Được đăng

No there isn't.

The only way your bookmarks would be saved (or backed up) to a location outside of your PC would be if you had enabled a feature such as that. Specific software and some type of external server would be needed to 'store' your data securely.

And if that was done I doubt if the IP address would be used for the "location" of your PC, IP addresses may change more or less frequently depending upon the type of internet connection is being used. Cable internet providers typically use DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is used for handling the IP address which is temporarily assigned by the ISP (Internet Service Provider).

My cable provider uses 72-hour "leases" for their IP addresses which get updated every time I use my internet connection. If 72 hours elapses and the connection hasn't been used, the next time your connection is used you may be assigned a different IP address depending upon the number of connections / IP addresses in your area. Although some ISP's do offer "fixed IP addresses" for a fee in addition to your normal service.

No there isn't. The only way your bookmarks would be saved (or backed up) to a location outside of your PC would be if you had enabled a feature such as that. Specific software and some type of external server would be needed to 'store' your data securely. And if that was done I doubt if the IP address would be used for the "location" of your PC, IP addresses may change more or less frequently depending upon the type of internet connection is being used. Cable internet providers typically use DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is used for handling the IP address which is temporarily assigned by the ISP (Internet Service Provider). My cable provider uses 72-hour "leases" for their IP addresses which get updated every time I use my internet connection. If 72 hours elapses and the connection hasn't been used, the next time your connection is used you may be assigned a different IP address depending upon the number of connections / IP addresses in your area. Although some ISP's do offer "fixed IP addresses" for a fee in addition to your normal service.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17866 giải pháp 161668 câu trả lời
Được đăng

No Time Machine backups available as well ?

No Time Machine backups available as well ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.