X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

locked account

Được đăng

The confirmation email we sent to ******* was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

If this is a valid email address, let us know and we can help unlock your account.

Yes this is a valid email and i need to unlock this account...my old email was set to bounced when you sent confirmation email .. This is now unbouncing so emails will work if eamils are sent to it. How to I unblock my account and ask you to resend the qualify email please ?

The confirmation email we sent to ******* was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data. If this is a valid email address, let us know and we can help unlock your account. Yes this is a valid email and i need to unlock this account...my old email was set to bounced when you sent confirmation email .. This is now unbouncing so emails will work if eamils are sent to it. How to I unblock my account and ask you to resend the qualify email please ?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
647 giải pháp 6133 câu trả lời
Được đăng

Hello cloud46,

Would you please take a look at this article and scroll down to the section "You have received a message that your account has been locked" :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq

Hello cloud46, Would you please take a look at this article and scroll down to the section "You have received a message that your account has been locked" : https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.