X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why can't I use my fingerprint for passwsord entry?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
Được đăng

Why can't I use my fingerprint to sign in like my other browsers? I just downloaded Firefox and will dump it if this feature is not available.

Why can't I use my fingerprint to sign in like my other browsers? I just downloaded Firefox and will dump it if this feature is not available.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.