X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox 73 using older cached data

Được đăng

When I visit a site like Washington Post or New York Times then another site, if I use the back button, Firefox usually loads an old cached version of the newspaper's home page from earlier in the day, even if the page I last viewed from was a later refresh. If I manually refresh, the page does become up-to-date, but it's a small annoyance.

When I visit a site like Washington Post or New York Times then another site, if I use the back button, Firefox usually loads an old cached version of the newspaper's home page from earlier in the day, even if the page I last viewed from was a later refresh. If I manually refresh, the page does become up-to-date, but it's a small annoyance.

Được chỉnh sửa bởi Parallax vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 21.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17875 giải pháp 161735 câu trả lời
Được đăng

Try to set this pref to 1 on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Try to set this pref to 1 on the <b>about:config</b> page. *browser.cache.check_doc_frequency = 1 * https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/modules/libpref/init/all.js#232 You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Did it. Doesn't help. Still get an outdated page when I return to the first site.

Did it. Doesn't help. Still get an outdated page when I return to the first site.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.