X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is it possible to have a different google account for two different url at the same time ?

Được đăng

I would like to have a google account active for youtube.com, while simultaneously having a different account active for music.youtube.com. And it would stay even after a restart. I haven't found a way yet, other than using 2 web browsers. Thank you for your anwsers

I would like to have a google account active for youtube.com, while simultaneously having a different account active for music.youtube.com. And it would stay even after a restart. I haven't found a way yet, other than using 2 web browsers. Thank you for your anwsers
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
643 giải pháp 6119 câu trả lời
Được đăng

cocogaillard35 said

I would like to have a google account active for youtube.com, while simultaneously having a different account active for music.youtube.com. And it would stay even after a restart. I haven't found a way yet, other than using 2 web browsers. Thank you for your anwsers

Hello cocogaillard35,

Maybe you'd like to take a look at this thread :

https://support.google.com/youtubemusic/thread/169692?hl=en

If you can't find an answer there; you could post a question on YouTube Help, as I don't think that Firefox can do anything about it .....

''cocogaillard35 [[#question-1280333|said]]'' <blockquote> I would like to have a google account active for youtube.com, while simultaneously having a different account active for music.youtube.com. And it would stay even after a restart. I haven't found a way yet, other than using 2 web browsers. Thank you for your anwsers </blockquote> Hello cocogaillard35, Maybe you'd like to take a look at this thread : https://support.google.com/youtubemusic/thread/169692?hl=en If you can't find an answer there; you could post a question on YouTube Help, as I don't think that Firefox can do anything about it .....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17878 giải pháp 161769 câu trả lời
Được đăng

You may have to use containers in Firefox to be able to have different logins for both YouTube domains. You can either use builtin containers in Firefox or use the Multi Account Containers extension.

You may have to use containers in Firefox to be able to have different logins for both YouTube domains. You can either use builtin containers in Firefox or use the Multi Account Containers extension. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/containers *https://addons.mozilla.org/firefox/addon/multi-account-containers/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.