X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Thursday, April 2, between 3pm and 5pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

library spacing

Được đăng

OK, so the latest update messed the library spacing again. Could someone give a hand as I can't find way to fix this one?

My gobbled together version on https://support.mozilla.org/en-US/questions/1267773 works on sidebar and menu drop-bar but library/show-all-bookmarks has far too much space between the lines.

OK, so the latest update messed the library spacing again. Could someone give a hand as I can't find way to fix this one? My gobbled together version on https://support.mozilla.org/en-US/questions/1267773 works on sidebar and menu drop-bar but library/show-all-bookmarks has far too much space between the lines.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Switched @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ ... } to @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xul) and library works as it should.

What?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17859 giải pháp 161600 câu trả lời
Được đăng

At least you have to change places.xul to places.xhtml if you haven't done this yet.

  • @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ ... }
At least you have to change places.xul to places.xhtml if you haven't done this yet. *@-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ ... }
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Well, what do you know... that fixed it.

Thanks, couldn't have figured this out without you.

Well, what do you know... that fixed it. Thanks, couldn't have figured this out without you.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Spoke too soon, I'm using a different computer (laptop) and library has the same spacing problem but the fix above doesn't work.

Ideas?

Spoke too soon, I'm using a different computer (laptop) and library has the same spacing problem but the fix above doesn't work. Ideas?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Just to make clear, I'm using :

@-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){

  1. placesView treechildren::-moz-tree-row{min-height: 18px !important;}

} .sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row{height: 1.6em !important;}

bookmarks-view {

padding: 0px !important; font-size: 8px !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; }

  1. bookmarks-view treechildren::-moz-tree-row {

min-height: 8px !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; }

Sidebar and drop-bar work fine, it's just the library that causes problems.

Just to make clear, I'm using : @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ #placesView treechildren::-moz-tree-row{min-height: 18px !important;} } .sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-row{height: 1.6em !important;} bookmarks-view { padding: 0px !important; font-size: 8px !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; } #bookmarks-view treechildren::-moz-tree-row { min-height: 8px !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; } Sidebar and drop-bar work fine, it's just the library that causes problems.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Switched @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ ... } to @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xul) and library works as it should.

What?

Switched @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xhtml){ ... } to @-moz-document url(chrome://browser/content/places/places.xul) and library works as it should. What?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.