X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Trying to activate 2FA always returns "Invalid two-step authentication code" error

Được đăng

I deactivated 2FA to change the app I use to generate the code but I can't manage to reactivate it, every time I scan the QR Code and input the code I get this error. I also tried to input the code manually without scanning the QR Code but the result is the same.

I tried both on Firefox Preview on Android and on latest Firefox version on Arch Linux but the result is the same.

I deactivated 2FA to change the app I use to generate the code but I can't manage to reactivate it, every time I scan the QR Code and input the code I get this error. I also tried to input the code manually without scanning the QR Code but the result is the same. I tried both on Firefox Preview on Android and on latest Firefox version on Arch Linux but the result is the same.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17881 giải pháp 161785 câu trả lời
Được đăng

Make sure that the time is correct on the device you use to generate to TOTP code. The code is only valid for 30 seconds, so the slightest offset will make the code invalid.

Maybe try a different app to generate the code if the new app isn't working. There are also Firefox extensions you can try or use to compare the TOTP code.

Make sure that the time is correct on the device you use to generate to TOTP code. The code is only valid for 30 seconds, so the slightest offset will make the code invalid. Maybe try a different app to generate the code if the new app isn't working. There are also Firefox extensions you can try or use to compare the TOTP code. *https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?type=extension&q=totp *https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/auth-helper/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I already tried with different applications and devices, the result is still the same. Other codes for other accounts are working as expected and without any issue.

I already tried with different applications and devices, the result is still the same. Other codes for other accounts are working as expected and without any issue.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17881 giải pháp 161785 câu trả lời
Được đăng

Did you try to disable and re-enable 2FA and possibly logout and login again in between?

Did you try to disable and re-enable 2FA and possibly logout and login again in between? *https://accounts.firefox.com/signin *https://accounts.firefox.com/settings
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I tried logging out and back in right now but I still get the same error.

I tried logging out and back in right now but I still get the same error.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I opened a bug report on Bugzilla about this issue.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1617201

I opened a bug report on Bugzilla about this issue. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1617201
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.