X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I have changed the language of Firefox but it does not apply to some parts

Được đăng

I have changed Firefox language to English from Preferences > Language However, in some part of Firefox it is still Turkish (The country I have downloaded it from). For example, Firefox menu is all Turkish. But File menu is all English. Also most of in-app dialogues are Turkish.

I have changed Firefox language to English from Preferences > Language However, in some part of Firefox it is still Turkish (The country I have downloaded it from). For example, Firefox menu is all Turkish. But File menu is all English. Also most of in-app dialogues are Turkish.

Giải pháp được chọn

Hello pixelgravity,

Maybe you'd like to download Firefox in en_US using this link :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

(make sure to select Mac OS ... )

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
636 giải pháp 6067 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello pixelgravity,

Maybe you'd like to download Firefox in en_US using this link :

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

(make sure to select Mac OS ... )

Hello pixelgravity, Maybe you'd like to download Firefox in en_US using this link : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release (make sure to select Mac OS ... )
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17866 giải pháp 161668 câu trả lời
Được đăng

You can check all installed language packs under on "about:addons -> Languages" and make sure they have been updated to the current release (cogwheel button -> Check for updates).

You may also have to start Firefox once with the -purgecaches command line switch to refresh the startup caches. Make sure that Firefox is closed via "Firefox -> Quit Firefox".

On Mac you need to open a terminal window to be able to enter this command.

  • Mac HD -> Applications -> Utilities -> Terminal
You can check all installed language packs under on "about:addons -> Languages" and make sure they have been updated to the current release (cogwheel button -> Check for updates). You may also have to start Firefox once with the <b>-purgecaches</b> command line switch to refresh the startup caches. Make sure that Firefox is closed via "Firefox -> Quit Firefox". * https://developer.mozilla.org/en-US/Command_Line_Options On Mac you need to open a terminal window to be able to enter this command. * Mac HD -> Applications -> Utilities -> Terminal
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

McCoy said

Hello pixelgravity, Maybe you'd like to download Firefox in en_US using this link : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release (make sure to select Mac OS ... )

Thanks it worked!

''McCoy [[#answer-1290925|said]]'' <blockquote> Hello pixelgravity, Maybe you'd like to download Firefox in en_US using this link : https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release (make sure to select Mac OS ... ) </blockquote> Thanks it worked!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
636 giải pháp 6067 câu trả lời
Được đăng

pixelgravity said

Thanks it worked!

    My pleasure - I'm glad it worked !

''pixelgravity [[#answer-1291271|said]]'' <blockquote> Thanks it worked! </blockquote> &nbsp; &nbsp; My pleasure - I'm glad it worked !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.