Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I exported my bookmarks to Avast Browser but many of them are missing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tezcanmert

more options

I exported 2 days ago my bookmarks to Avast Browser. I tried to open some of them from Avast Browser and noticed that many of them are missing, even some folders. I tried to import them back to Firefox, but the Avast Browser does not appear in the list of browsers, so I cannot do this. And I am not sure if improting them back will restore the missing ones. Is there any way to restore my old bookmarks on Mozilla. I have not backed them, I am afraid. Many thanks for your support!

Giải pháp được chọn

Hello,

Importing your bookmarks in another browser does not delete them from the original browser. It copies them rather than moving them. Your bookmarks should still be there in Firefox.

Did you originally import them from a different browser?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

Importing your bookmarks in another browser does not delete them from the original browser. It copies them rather than moving them. Your bookmarks should still be there in Firefox.

Did you originally import them from a different browser?

more options

Dear Matthew Thomas Thank you very much for taking time to help. My bookmarks were originally in Mozilla, I did not use other browsers. So, if they should still be in Mozilla, why I cannot see them? Bookmarks appear empty and when I try to restore history, it does not perform the action. Even the autofill of the addresses is completely gone. Many thanks for your help!

more options

Thank you! I exited Mozilla and reloaded it. All the bookmarks are back. I am really grateful for your help. Best wishes Tez