X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

How to rebind the Tab key in the Omnibar?

Được đăng

A recent Firefox update changed what the Tab key does while typing in the omnibar. It used to cycle between suggestions, now it changes focus to the next element in the toolbar. Is there a way for me to revert this behavior?

A recent Firefox update changed what the Tab key does while typing in the omnibar. It used to cycle between suggestions, now it changes focus to the next element in the toolbar. Is there a way for me to revert this behavior?

Giải pháp được chọn

You can revert to the old behavior by opening about:config (type it in the urlbar) and set browser.urlbar.update1.restrictTabAfterKeyboardFocus to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0

Thông tin chi tiết

Danny Colin 12 giải pháp 34 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You can revert to the old behavior by opening about:config (type it in the urlbar) and set browser.urlbar.update1.restrictTabAfterKeyboardFocus to false.

You can revert to the old behavior by opening '''about:config''' (type it in the urlbar) and set '''browser.urlbar.update1.restrictTabAfterKeyboardFocus''' to '''false'''.

Được chỉnh sửa bởi Danny Colin vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Given the "update1" component in the option name, will this stop working again in the future?

Given the "update1" component in the option name, will this stop working again in the future?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Danny Colin 12 giải pháp 34 câu trả lời
Được đăng

From what I've heard there's no intention to remove the about:config preference in the foreseeable future.

From what I've heard there's no intention to remove the about:config preference in the foreseeable future.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.