X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

the 32bit installer from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ does not allow custom install

Được đăng

users are directed to that website for downloads that allow custom install. the 32bit installers there do not allow custom install; when launched, they just do an install in the windows c drive with no interactive input

users are directed to that website for downloads that allow custom install. the 32bit installers there do not allow custom install; when launched, they just do an install in the windows c drive with no interactive input
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

n/a this is a download/install question

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8963 giải pháp 73445 câu trả lời
Được đăng

See whether you can get a full installer from this page:

https://www.mozilla.org/firefox/all/

Maybe the URLs in this article need to be updated: Custom installation of Firefox on Windows ?

See whether you can get a full installer from this page: https://www.mozilla.org/firefox/all/ Maybe the URLs in this article need to be updated: [[Custom installation of Firefox on Windows]] ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

The recommended location is called "Advanced install options & other platforms"

The recommended location is called "Advanced install options & other platforms"
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.