X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Thursday, April 2, between 3pm and 5pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

не обновляет, пишет последняя версия но это не так

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

бы какой то баг, решить не смог потому удалил, установочный был правда 18.0.1, установил думаю обновлю как нужно до 56.0 жму проверить обновление а он мне у вас последняя версия, а 18.0.1 многое не работает

бы какой то баг, решить не смог потому удалил, установочный был правда 18.0.1, установил думаю обновлю как нужно до 56.0 жму проверить обновление а он мне у вас последняя версия, а 18.0.1 многое не работает
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.