X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am trying to make Fire fox my default browser, and my home page am not able to after downloading?

Được đăng

I have tried reading how to and nothing seems to work. When I click on fire fox it always goes to Bing?

I have tried reading how to and nothing seems to work. When I click on fire fox it always goes to Bing?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8957 giải pháp 73394 câu trả lời
Được đăng

Hi jp34blue, let's separate those two questions:

(1) Making Firefox 73 the default browser in Windows

The default browser is the one that opens external links to websites, or locally saved HTML documents.

More info in this article: Make Firefox your default browser

(2) Set your Firefox home page to something other than Bing

What happens when you try the steps in the following article? For example, the setting won't be changed, or Firefox says an add-on is controlling the setting, or it changes for a while and then changes back later? Etc.

How to set the home page

Hi jp34blue, let's separate those two questions: (1) Making Firefox 73 the default browser in Windows The default browser is the one that opens external links to websites, or locally saved HTML documents. More info in this article: [[Make Firefox your default browser]] (2) Set your Firefox home page to something other than Bing What happens when you try the steps in the following article? For example, the setting won't be changed, or Firefox says an add-on is controlling the setting, or it changes for a while and then changes back later? Etc. [[How to set the home page]]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.