X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Thursday, April 2, between 3pm and 5pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Can't right click on surface pro tablet? Firefox V 73 Windows 10

Được đăng

When trying to select an item in bookmarks toolbar, I cant right click to delete when using my device with touch screen. Any way to right click to delete with touch screen only?

When trying to select an item in bookmarks toolbar, I cant right click to delete when using my device with touch screen. Any way to right click to delete with touch screen only?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8956 giải pháp 73384 câu trả lời
Được đăng

Hmm, on Android, you would long press. Does that work on Windows on a Surface Pro?

Hmm, on Android, you would long press. Does that work on Windows on a Surface Pro?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Hmm, on Android, you would long press. Does that work on Windows on a Surface Pro?


Unfortunately no, the only option I get is to open in all tabs

''jscher2000 [[#answer-1290249|said]]'' <blockquote> Hmm, on Android, you would long press. Does that work on Windows on a Surface Pro? </blockquote> Unfortunately no, the only option I get is to open in all tabs
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.