X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Crashing after few minutes of being IDLE

Được đăng
https://crash-stats.mozilla.org/report/index/0e9142e8-34f9-4894-98c3-5712b0200214 Similar to my other crash in this thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1279558 but seems like different reason this time.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

LAST said

https://crash-stats.mozilla.org/report/index/0e9142e8-34f9-4894-98c3-5712b0200214 Similar to my other crash in this thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1279558 but seems like different reason this time.

I have a solution! I deleted firefox and replaced it with chrome. No problem so far. Thank you everyone for awesome advices. It helped a lot.

''LAST [[#question-1279824|said]]'' <blockquote> https://crash-stats.mozilla.org/report/index/0e9142e8-34f9-4894-98c3-5712b0200214 Similar to my other crash in this thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1279558 but seems like different reason this time. </blockquote> I have a solution! I deleted firefox and replaced it with chrome. No problem so far. Thank you everyone for awesome advices. It helped a lot.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.