Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mutli-account containers and twitter

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 47 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi akidd

more options

I have added a "Social Media" container. I've added Facebook, instagram, pinterest and twitter. All work correctly except twitter. I add it to the Social Media container. Close the tab or browser, reload twitter and it is not opened in the container. The extension checkbox "Always open in "Social Media" is checked but there is no colored indicator on the tab.

I have added a "Social Media" container. I've added Facebook, instagram, pinterest and twitter. All work correctly except twitter. I add it to the Social Media container. Close the tab or browser, reload twitter and it is not opened in the container. The extension checkbox "Always open in "Social Media" is checked but there is no colored indicator on the tab.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Correction, when I close the browser and invoke twitter.com, the "Always open in Social Media" checkbox is NOT there. It says "Always open in Default". However, if I edit the container twitter.com IS listed.

more options

removed

Được chỉnh sửa bởi akidd vào