X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Sling TV will run in Firefox but the sound drops out in five seconds. Works on Chrome. Why?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

My Firefox version just updated to 73.0 (64 bit) and it still does this. It loads the Sling website, sling.com, and it streams video fine. The sound is fine for about 5 seconds, then it's gone. I tried it in Chrome and there are no issues. That's the only issue that I have.

My Firefox version just updated to 73.0 (64 bit) and it still does this. It loads the Sling website, sling.com, and it streams video fine. The sound is fine for about 5 seconds, then it's gone. I tried it in Chrome and there are no issues. That's the only issue that I have.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.