X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Configure pass-through authentication for Firefox on a Mac for a Windows domain user.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

I am using a Macbook, but authenticating to a Windows domain with an AD account. Is there a way to configure pass-through authentication in FF so that it will pass through my login credentials? Will it work the same way on a Mac as it does on Windows?

Thanks.

I am using a Macbook, but authenticating to a Windows domain with an AD account. Is there a way to configure pass-through authentication in FF so that it will pass through my login credentials? Will it work the same way on a Mac as it does on Windows? Thanks.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.