X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

cant open anything , cant connect internet, cant open option, etc

Được đăng

cant open anything , cant connect internet, cant open option, etc


after reinstall, my firefox cant open anything, everthing blank

cant open anything , cant connect internet, cant open option, etc after reinstall, my firefox cant open anything, everthing blank
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

nothing

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.100 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17851 giải pháp 161559 câu trả lời
Được đăng

See this Reddit thread for some suggestions:

See this Reddit thread for some suggestions: *https://old.reddit.com/r/firefox/comments/f2d5cu/nothing_will_load/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.