Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox updated just now and now won’t open web pages

more options

This just happened. I’ve tried trouble shooting including making sure my norton 360 wasn’t blocking it. Nothing has worked and I can to find a help number or email for firefox

This just happened. I’ve tried trouble shooting including making sure my norton 360 wasn’t blocking it. Nothing has worked and I can to find a help number or email for firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1279576