Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is this Important Firefox update available pop-up ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I have been facing this for the past 20 days or so .Suddenly while working a pop up saying "Important Firefox update available " appearing and its causing hell lot of inconvenience.Help me sort out the issue. Attached the screenshot of it.

Thank you !!

cheers Raja

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options