X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox Windows 64-bit ESR Download Link Broken

Được đăng
The 64-bit Windows ESR download link is no longer working. https://mozilla.box.com/s/5uvc1hjsimtx3wvs9qdpbda47h2tix5c https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/#download
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
155 giải pháp 1619 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi mbrya11, Have you tried this link: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-esr
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.