Search Support

My account is blocked because the confirmation mail bounced. Now I have access to the email but I don't want to recover the password and loosing info of Sync

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chema3c-tnt

more options

My account is blocked because the confirmation mail bounced. Now I have access to the email but I don't want to recover the password and loosing all the important info of Sync. The link let us know if the address is valid does not seem to work ok

Đính kèm ảnh chụp màn hình

All Replies (3)

more options

Giải pháp được chọn

Helpful?

more options

Thanks, I finally found the instructions on how to proceed.

Thanks again, I still have to wait 24 hours to solve the problem for good.

Helpful?

more options

Thank you all

Finally the problem was solved by contacting bugzilla and clearance of the bounced mail.

Thanks.

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.