Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make Firefox overlap Dock on Ubuntu Bionic Beaver?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crankygoat

more options

I saw that preference somewhere. Now I want it I can't find it. Please help.

Được chỉnh sửa bởi jjconstr vào

Giải pháp được chọn

you can set firefox to fullscreen [F11] (and un-hide the toolbars if you like).

otherwise, check your panel / dock settings and let it intelligently hide (or whatever such a setting is called in the dock you are using).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

you can set firefox to fullscreen [F11] (and un-hide the toolbars if you like).

otherwise, check your panel / dock settings and let it intelligently hide (or whatever such a setting is called in the dock you are using).

more options

Thanks! thats a great help!

more options

Thanks! Thats a great help!

more options

Good deal! Glad it suits your needs.