X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I make Firefox overlap Dock on Ubuntu Bionic Beaver?

Được đăng

I saw that preference somewhere. Now I want it I can't find it. Please help.

I saw that preference somewhere. Now I want it I can't find it. Please help.

Được chỉnh sửa bởi jjconstr vào

Giải pháp được chọn

you can set firefox to fullscreen [F11] (and un-hide the toolbars if you like).

otherwise, check your panel / dock settings and let it intelligently hide (or whatever such a setting is called in the dock you are using).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None installed.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

crankygoat
  • Top 10 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

you can set firefox to fullscreen [F11] (and un-hide the toolbars if you like).

otherwise, check your panel / dock settings and let it intelligently hide (or whatever such a setting is called in the dock you are using).

you can set firefox to fullscreen [F11] (and un-hide the toolbars if you like). otherwise, check your panel / dock settings and let it intelligently hide (or whatever such a setting is called in the dock you are using).
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks! thats a great help!

'''Thanks! thats a great help!'''
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks! Thats a great help!

Thanks! Thats a great help!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
crankygoat
  • Top 10 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng

Good deal! Glad it suits your needs.

Good deal! Glad it suits your needs.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.