Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I,m getting courious chinise letters beside the serchresult when using the google as searchengine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KuNO

more options

in every searchresult i type in the searchbar i get strange chinese letters.

i tried disabling all add-ons, clearing cache , history and cookies but that doesn't solve the Problem Also in safemode ther is no change.

how can i get this fixed ?

in every searchresult i type in the searchbar i get strange chinese letters. i tried disabling all add-ons, clearing cache , history and cookies but that doesn't solve the Problem Also in safemode ther is no change. how can i get this fixed ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

all attempt to get rid of the problem did not work

in the meantime i made a new profile. Now everythings fine again.

thanks for the help.

regard

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That's Japanese. Maybe the search settings is wrong in Google, try it in a private window, and see if changes anything. If not, I'd recommend looking at the language settings in the browser, and see if this affects other sites.

more options

Giải pháp được chọn

all attempt to get rid of the problem did not work

in the meantime i made a new profile. Now everythings fine again.

thanks for the help.

regard