Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture-in-picture window is so small

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Danny Colin

more options

When I press on picture-in-picture button, I get a small window that I have to resize it whenever I press on that button.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi ahmed.com vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

This is a known bug (see: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1600414) and someone is working on it.

Sorry for the inconvenient