Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable menu popping up when I press ALT key

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8869 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I have disabled Menu bar but when I press Alt key accidentally I see Menu bar again.

Is there a way to disable popping-up Menu bar by pressing Alt key?

BTW this one https://support.mozilla.org/en-US/questions/1084123 is not the answer.

I have disabled Menu bar but when I press Alt key accidentally I see Menu bar again. Is there a way to disable popping-up Menu bar by pressing Alt key? BTW this one https://support.mozilla.org/en-US/questions/1084123 is not the answer.

Giải pháp được chọn

You can set the ui.key.menuAccessKeyFocuses pref to false on the about:config page to prevent opening the menu when holding down the Alt key. This may require to close and restart Firefox.

  • ui.key.menuAccessKeyFocuses = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Note that the pref is automatically set when toggling between the autohide and permanently-shown state.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

As far as I know pressing ALT key is the option to reveal menu in the product.

It will act the same till it is removed. There is not much to do.

more options

Giải pháp được chọn

You can set the ui.key.menuAccessKeyFocuses pref to false on the about:config page to prevent opening the menu when holding down the Alt key. This may require to close and restart Firefox.

  • ui.key.menuAccessKeyFocuses = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Note that the pref is automatically set when toggling between the autohide and permanently-shown state.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Note that the pref is automatically set when toggling between the autohide and permanently-shown state.

more options

Pavel said

Is there a way to disable popping-up Menu bar by pressing Alt key?

Hello Pavel,

Would you do this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

ui.key.menuAccessKeyFocuses

and set its value to false

That should do the trick.


Oops, looks like cor-el posted this solution while I was typing my post.

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào