X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox error message: A required privilege is not held by the client.

Được đăng

I tried to open Firefox yesterday and got the following error message:

Mozilla-Firefox 64bit. A required privilege is not held by the client.

I uninstalled Firefox thinking that reinstalling would fix the problem but when I attempted to reinstall Firefox I got the same error message.

This is on a Windows 10 64bit machine.

I tried to open Firefox yesterday and got the following error message: Mozilla-Firefox 64bit. A required privilege is not held by the client. I uninstalled Firefox thinking that reinstalling would fix the problem but when I attempted to reinstall Firefox I got the same error message. This is on a Windows 10 64bit machine.

Giải pháp được chọn

Update: I restored the hard drive from a backup that I made a few weeks ago and that has solved the problem - Firefox is working normally again. I have no idea what caused the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4398 giải pháp 61692 câu trả lời
Được đăng

Web search; https://www.bing.com/search?q=required+privilege+is+not+held+by+the+client


Did you use the normal install or make changes?

Web search; https://www.bing.com/search?q=required+privilege+is+not+held+by+the+client Did you use the normal install or make changes?

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for that search/links. I have tried a normal install and with administrator privileges, and with the anti-virus deactivated.

Thank you for that search/links. I have tried a normal install and with administrator privileges, and with the anti-virus deactivated.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4398 giải pháp 61692 câu trả lời
Được đăng

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Secure''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

In safe mode with network support the installation progress bar reached about 90% then stopped with the following error message:

Firefox Installer. Hmm. For some reason we could not install Firefox. Choose OK to start again.

In safe mode with network support the installation progress bar reached about 90% then stopped with the following error message: Firefox Installer. Hmm. For some reason we could not install Firefox. Choose OK to start again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4398 giải pháp 61692 câu trả lời
Được đăng

I called for more help.

I called for more help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

OK, I appreciate that.

OK, I appreciate that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
CasinoRus 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Eddie said

I tried to open Firefox yesterday and got the following error message: Mozilla-Firefox 64bit. A required privilege is not held by the client. I uninstalled Firefox thinking that reinstalling would fix the problem but when I attempted to reinstall Firefox I got the same error message. This is on a Windows 10 64bit machine.

Had the same problem; started in safe mode and it was gone. And I also reinstalled Firefox before.

''Eddie [[#question-1278495|said]]'' <blockquote> I tried to open Firefox yesterday and got the following error message: Mozilla-Firefox 64bit. A required privilege is not held by the client. I uninstalled Firefox thinking that reinstalling would fix the problem but when I attempted to reinstall Firefox I got the same error message. This is on a Windows 10 64bit machine. </blockquote> Had the same problem; started in safe mode and it was gone. And I also reinstalled Firefox before.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Update: I restored the hard drive from a backup that I made a few weeks ago and that has solved the problem - Firefox is working normally again. I have no idea what caused the problem.

Update: I restored the hard drive from a backup that I made a few weeks ago and that has solved the problem - Firefox is working normally again. I have no idea what caused the problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4398 giải pháp 61692 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as '''Solved Problem''' as this can help others with similar problems.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Solved problem.

Solved problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.