Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync don't end

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. I've created a new profile and logined to Sync. Then the sync have start but it can't end. It shows that it's in progress about a hour. I've tried to restart Firefox, restart system with no effect. The log file from about:sync-log is here: https://www.dropbox.com/s/els9dffijyeshuw/error-sync-1580143890286.txt.txt?dl=0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How many bookmarks do you have as it looks that it is still busy syncing the bookmarks ?