Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I found some kind of bug in displaying in firefox browser in ubuntu 18.04

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi crankygoat

more options

When i was trying to open my firefox browser suddenly this glitched display appeared.

When i was trying to open my firefox browser suddenly this glitched display appeared.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should probably address this in the Ubuntu forums or in their bug reporting, as every distro ships its own modified Firefox. Unless you installed the tar.bz2 from Mozilla manually.

Have you been able to open Firefox? Sometimes opening (or trying to use it after the screen or system have wakened from sleep) Firefox (or anything really) can do this on occasion.