Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Better bookmark manager design

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

It would be a lot better to put the field labels on the same line as the fields themselves in the bookmark manager. The current design is too big and used unnecesary space.

It would be a lot better to put the field labels on the same line as the fields themselves in the bookmark manager. The current design is too big and used unnecesary space.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can leave feedback and comments via "Help -> Submit Feedback".