X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I import the logins, passwords from windows (on the same disk but can-t access it right now) to Linux

Được đăng

I am locked in safe mode and even if I changed my microsoft password it doesnt accept it. Right now I am in Linux and my microsoft password is in Firefox password on windows. How can I either import in on Firefox in Linux since there seems to be no option here or find and decrypt the password? Thank you

I am locked in safe mode and even if I changed my microsoft password it doesnt accept it. Right now I am in Linux and my microsoft password is in Firefox password on windows. How can I either import in on Firefox in Linux since there seems to be no option here or find and decrypt the password? Thank you
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jayelbe 53 giải pháp 301 câu trả lời
Được đăng

Hi,

Are you able to access the files in your Windows installation? If you have access to your files, it would be possible to recover your Firefox passwords, history, bookmarks, etc.

Details on how to do it are in: Recovering important data from an old profile

Let us know how you get on!

Hi, Are you able to access the files in your Windows installation? If you have access to your files, it would be possible to recover your Firefox passwords, history, bookmarks, etc. Details on how to do it are in: [[Recovering important data from an old profile]] Let us know how you get on!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.