X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to stop Firefox suggesting Autofill logins from other sites?

Được đăng

I have logins saved on various sites but recently Firefox has starting offering logins for sites that aren't the one I'm trying to log into. Because I have quite a few logins saved this can result in getting a dropdown of dozens of 'suggested' logins and finding the one in the list that's the actual login for the site I'm visiting is a bit of pain. How can I set this so that Firefox will only show me logins for the site I'm currently visiting the way it used to?

I have logins saved on various sites but recently Firefox has starting offering logins for sites that aren't the one I'm trying to log into. Because I have quite a few logins saved this can result in getting a dropdown of dozens of 'suggested' logins and finding the one in the list that's the actual login for the site I'm visiting is a bit of pain. How can I set this so that Firefox will only show me logins for the site I'm currently visiting the way it used to?

Giải pháp được chọn

This feature is mentioned in release notes: Firefox now suggests saved logins from other subdomains of a site.

To turn it off, enter about:config in the url bar and set signon.includeOtherSubdomainsInLookup = false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
368 giải pháp 2048 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

This feature is mentioned in release notes: Firefox now suggests saved logins from other subdomains of a site.

To turn it off, enter about:config in the url bar and set signon.includeOtherSubdomainsInLookup = false.

This feature is mentioned in [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/71.0/releasenotes/ release notes]: Firefox now suggests saved logins from other subdomains of a site. To turn it off, enter about:config in the url bar and set signon.includeOtherSubdomainsInLookup = false.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.