X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to change Context Menu color?

Được đăng

I have black theme, but if I right click, this menu is white. How to change it to black?

I have black theme, but if I right click, this menu is white. How to change it to black?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

Like, I want to switch from Opera browser, where are all content menus black in dark mode. Can I set the same in Firefox?

Like, I want to switch from Opera browser, where are all content menus black in dark mode. Can I set the same in Firefox?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Thanks for your help. :))

I'll stay with Opera then.

Thanks for your help. :)) I'll stay with Opera then.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
crankygoat
  • Top 25 Contributor
40 giải pháp 471 câu trả lời
Được đăng
Wow, i guess this was a tough question to answer. :D https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firefox-color/ https://color.firefox.com/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.