Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How Can I Change the keyboard shortcut settings so ctrl+h opens my homepage; firefox ctrl+tab[new tab] opens blank page; or is there already a keyboard shortcut

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How Can I Change the keyboard shortcut settings so ctrl+h opens my homepage; firefox ctrl+tab[new tab] opens blank page; or is there already a keyboard shortcut

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can't change those builtin keyboard shortcuts.

Alt+Home opens the homepage. Ctrl+T opens a new tab.

more options

thanks! alt+home is what i was looking for

more options

when i hit ctrl+t, i wish the page would be my home page, and not black, but alas

more options

Sounds that your new tab page currently is a blank page You can set the new tab page via "Options/Preferences -> Home".