X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Install/upgrade Firefox with group policy.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I am trying to use Group Policy to install/upgrade Firefox on the client PCs.

I have set the policy as Assigned and at the Computer level. When there is an upgrade I add another deployment for that version and then set it as an upgrade to the most recent prior deployment and as can install over the top.

The problem is that the users are reporting that they lose their bookmarks and saved passwords. Every time, except one user, I have been able to use the profile manager to restore their bookmarks. This has happened with 69.0.1, 70.0, 70.0.1 and now 72.0.2.

1) How do I prevent the profile mess when an upgrade applies? 2) Does GPO "rollback" an upgrade to a later version (than the GPO) that is installed automatically by the client or just leave it alone?

I am trying to use Group Policy to install/upgrade Firefox on the client PCs. I have set the policy as Assigned and at the Computer level. When there is an upgrade I add another deployment for that version and then set it as an upgrade to the most recent prior deployment and as can install over the top. The problem is that the users are reporting that they lose their bookmarks and saved passwords. Every time, except one user, I have been able to use the profile manager to restore their bookmarks. This has happened with 69.0.1, 70.0, 70.0.1 and now 72.0.2. 1) How do I prevent the profile mess when an upgrade applies? 2) Does GPO "rollback" an upgrade to a later version (than the GPO) that is installed automatically by the client or just leave it alone?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.