X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why is my Firefox set to France when I actually live in Seattle?

Được đăng

Every time I open a website I get the French version of it. All my settings are set to the US (language and geolocalization).

Every time I open a website I get the French version of it. All my settings are set to the US (language and geolocalization).
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17764 giải pháp 160655 câu trả lời
Được đăng

You can use websites like these to see how your location is reported.

You can use websites like these to see how your location is reported. *https://www.iplocation.net/ *https://whatismyipaddress.com/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I know but that is not what I am asking, though.... thanks anyway.

I know but that is not what I am asking, though.... thanks anyway.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17764 giải pháp 160655 câu trả lời
Được đăng

So, is your location reported correctly by both websites ?

Are you possibly using a VPN ?

There should be a reason if your location is that much off.

So, is your location reported correctly by both websites ? Are you possibly using a VPN ? There should be a reason if your location is that much off.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That's the thing: I am not using a VPN. Safari has my location set to where I am. It only happens when I am using Firefox.

That's the thing: I am not using a VPN. Safari has my location set to where I am. It only happens when I am using Firefox.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17764 giải pháp 160655 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

So, the websites I posted above also report the wrong location ?

You can check the connection settings.

  • Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

So, the websites I posted above also report the wrong location ? You can check the connection settings. *Options/Preferences -> General -> Network: Connection -> Settings If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly. See "Firefox connection settings": *https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.