X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

lost my bookmarks?

Được đăng

I formating my pc and instal firefox again but i lost all my data (bookmarks, passwords ...) how can i recover my data again?

I formating my pc and instal firefox again but i lost all my data (bookmarks, passwords ...) how can i recover my data again?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5425 giải pháp 40491 câu trả lời
Được đăng

Did you back up your Firefox user data or your Firefox Profile before formatting your PC?

Did you back up your Firefox user data or your Firefox Profile before formatting your PC?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

no i didn'"t backup it i just sync my profile like i do on google chrome. when i open my account on chrome they recover all my bookmarks but firefox didn't . months of data lost

no i didn'"t backup it i just sync my profile like i do on google chrome. when i open my account on chrome they recover all my bookmarks but firefox didn't . months of data lost
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5425 giải pháp 40491 câu trả lời
Được đăng

So, you where using Firefox Sync, you failed to mention that. Firefox Sync wasn't intended to be used in lieu of a backup.

Do you have any other devices connected to your Sync account?

Did you have any problem when connecting to your Firefox Account when attempting to connect to Firefox Sync?

So, you where using Firefox Sync, you failed to mention that. Firefox Sync wasn't intended to be used in lieu of a backup. Do you have any other devices connected to your Sync account? Did you have any problem when connecting to your Firefox Account when attempting to connect to Firefox Sync?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

i don't have any device connected with my firefox account

i don't have any device connected with my firefox account
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.