X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I had to reinstall Firefox. Where do I extract the zipped Firefox files?

Được đăng

Hi, I have two questions 1. I use Linux Debian. I had to reinstall Firefox, but I'm not sure where to extract the file to. I've been using my downloads folder, but when I shutdown it wont start again and I have to reinstall. 2. This message appears often ( libavcodec may be vulnerable or is not supported and should be updated to play video) but I don't know where to find an update. Thanks

Hi, I have two questions 1. I use Linux Debian. I had to reinstall Firefox, but I'm not sure where to extract the file to. I've been using my downloads folder, but when I shutdown it wont start again and I have to reinstall. 2. This message appears often ( libavcodec may be vulnerable or is not supported and should be updated to play video) but I don't know where to find an update. Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 11.2 r202

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17774 giải pháp 160764 câu trả lời
Được đăng

You can extract the tar.bz2 archive in any folder you like. If you use a folder in your home directory (e.g. ~/firefox/firefox) then you can update as a normal user. If you install in a location like "/usr/opt/" then you need root permission (sudo) to be able to update Firefox.

You can extract the tar.bz2 archive in any folder you like. If you use a folder in your home directory (e.g. ~/firefox/firefox) then you can update as a normal user. If you install in a location like "/usr/opt/" then you need root permission (sudo) to be able to update Firefox. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.