X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Option to limit GPU-RAM-Usage?

Được đăng

Hello,

is there an option to limit the usage of GPU-Resources? I have an GTX 970 which behaves weird if more than 3.5 GB of GPU-Memory are used due to the memory connection (Framebuffer apparently becomes corrupt). I'd like to limit Firefox to 2GB or something so i still have some left for other applications.

Is this possible?

Kind Regards

Hello, is there an option to limit the usage of GPU-Resources? I have an GTX 970 which behaves weird if more than 3.5 GB of GPU-Memory are used due to the memory connection (Framebuffer apparently becomes corrupt). I'd like to limit Firefox to 2GB or something so i still have some left for other applications. Is this possible? Kind Regards
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Alternatively it would be helpful to have a button to clear all graphical page data that are open right now, even if that would result in a reload of the pages if i visit them again.

Alternatively it would be helpful to have a button to clear all graphical page data that are open right now, even if that would result in a reload of the pages if i visit them again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.