X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

If use ctrl+click or right click in lik mouse pointed shifted new tab window, how I can fix that issue.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
PNC
Được đăng

If use ctrl+click or right click in lik mouse pointed shifted new tab window, how I can fix that issue.

If use ctrl+click or right click in lik mouse pointed shifted new tab window, how I can fix that issue.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.